De WOR en andere OR-rechten

Als ondernemingsraad heeft u heel wat bevoegdheden om het gesprek met de bestuurder aan te gaan. De meeste van deze bevoegdheden staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Natuurlijk kent u uw belangrijkste rechten zoals het instemmingsrecht, het adviesrecht en het passief en actief informatierecht. Maar weet u ook precies hoe u van deze bevoegdheden gebruik maakt? En hoe zien de procedures rondom deze bevoegdheden er precies uit? Op www.or-select.nl vindt u alle informatie en uitleg over de Wet op de ondernemingsraden maar ook andere rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad.

 

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Alhoewel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet de enige wet is die van belang is voor uw ondernemingsraad, is het wel de belangrijkste. Naast de plichten en rechten die u als ondernemingsraad heeft, staan in de WOR ook beschreven wanneer het verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, wat de regels zijn omtrent verkiezingen en hoe om te gaan met de bestuurder.

 

Andere rechten ondernemingsraad

 

Naast de WOR zijn ook andere wetetn van belang voor uw werk als OR-lid. denk hierbij aan het Burgerlijk Wetboek of de Arbowet. 

 

Faciliteiten ondernemingsraad

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de basisbevoegdheden biedt de WOR ondernemingsraden ook een scala aan faciliteiten. Te denken hierbij valt aan het recht op scholing en het inschakelen van een adviseur, maar ook aan het beschikbaar stellen van kantoorruimte.

Laatste nieuws

Recent toegevoegd