Checklists

Klachtenregeling

Om ongewenst gedrag lop de werkvloer te voorkomen, is het raadzaam een klachtenregeling in het leven te roepen. De ondernemingsraad...

Eerder verschenen