faq

We hebben sinds kort meer dan 50 werknemers, mogen we meteen een ondernemingsraad instellen?

Ja, zodra een onderneming 50 medewerkers of meer heeft is een ondernemingsraad verplicht. U kunt uw bestuurder dan vragen een ondernemingsraad in te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er een OR komt. Over het algemeen wordt tussen de drie en zes maanden als een redelijke termijn gezien. Gebeurt dit niet? Dan kunt u de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen. Ook de vakbond kan dit initiatief nemen. Mocht het nodig zijn dan kan zelfs de kantonrechter ingeschakeld worden.

 

Vrijwillige OR

Overigens zijn de regels in het tegengestelde geval anders. Als er een OR is, maar het aantal werknemers daalt naar onder de vijftig, dan mag de OR de gehele zittingstermijn af te maken. Met wederzijdse instemming kan de OR ook daarna nog blijven bestaan, als een zogenaamde ‘vrijwillige OR’ met dezelfde bevoegdheden, of worden omgezet in een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), met iets minder rechten.