faq

Aan wie moet de OR het (gewijzigd) OR-reglement toesturen?

Voordat het OR-reglement kan worden vastgesteld, moet de bestuuder eerst de gelegenheid hebben gehad om zijn zegje te kunnen doen over de inhoud. Wanneer vervolgens het OR-reglement definitief is vastgesteld, moet de OR een exemplaar versturen aan de bestuurder en aan de bedrijfscommissie. Het reglement wordt dan toegestuurd ter kennisname en dus niet ter goedkeuring. Deze verplichtingen staan in artikel 8 lid 1 van de WOR en gelden ook als de OR zijn reglement tussentijds wijzigt op onderdelen die te maken hebben met de OR-verkiezingen.

 

OR-reglement tool

Wilt u uw reglement wijzigen of een nieuw reglement maken? gebruik dan de gratis tool www.or-reglement.nl. Zowel voor het personeenstelsel als lijstenstelsel kunt u online uw reglement opstellen en aanpassen.