faq

Onze bestuurder gaat een adviesplichtig besluit uitvoeren, terwijl wij negatief hebben geadviseerd. Hoeveel tijd hebben we om beroep aan te tekenen?

Een bestuurder kan pas een definitief besluit nemen nadat uw OR over het voornemen heeft geadviseerd. Is het besluit volledig conform uw advies, dan kan de uitvoering direct starten. Als de bestuurder uw advies echter geheel of gedeeltelijk naast zich neer legt, moet hij na kennisgeving van zijn definitieve besluit de uitvoering één maand opschorten. De bestuurder is verplicht de OR goed onderbouwd aan te geven waarom hij wil afwijken van het advies en waarom hij niet ingaat op de eventuele alternatieven die de OR heeft geboden. De periode van één maand is precies de maximale tijd die de OR heeft om in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer. Heeft de bestuurder niet aan zijn plichten voldaan, dan verliest hij bijna altijd het beroep.