faq

Hoeveel mensen kunnen plaatsnemen in de OR?

Wij hebben een discussie met onze bestuurder over het aantal leden in de OR. Hoeveel mensen kunnen plaatsnemen in de OR?

 

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft het aantal OR-leden exact voor in artikel 6.1. De grootte van de OR is gerelateerd aan het aantal in de onderneming werkzame personen:

  • 50 of minder       3 leden
  • 50-100                  5 leden
  • 100-200                7 leden
  • 200-400                9 leden
  • 400-600              11 leden
  • 600-1000            13 leden
  • 1000-2000          15 leden

En zo dienen er bij elke duizend werkzame personen meer twee OR-leden extra te zijn, tot een maximum van 25 leden. Afwijken van deze wettelijke standaard kan alleen in bijzondere omstandigheden.