faq

Hoe vaak mag je het OR-reglement aanpassen?

In de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR) is geen maximaal aantal keer vastgelegd dat u het reglement kunt aanpassen. Wel heeft het aanpassen van het reglement wat voeten in de aarde. Zo bent u verplicht de ondernemer in de gelegenheid te stellen zijn standpunt kenbaar te maken over het concept-reglement en dient u hem achteraf een exemplaar van het vastgestelde reglement te geven. Wordt het tijd uw OR-reglement aan te passen, klik dan hier!