faq

Is een COR of GOR verplicht als we meerdere OR- en hebben?

Nee, de instelling van een Centrale Ondernemingsraad (COR) of Groepsondernemingsraad (GOR) is niet verplicht. Bepalend is of de instelling bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 

Artikel 33 WOR

Volgens artikel 33 van de WOR kan een bestuurder die twee of meerdere OR’en heeft ingesteld een centrale ondernemingsraad instellen. Meestal gebeurt dit als er sprake is van meerdere organisaties die door een bestuurder in stand worden gehouden of wanneer meerdere bestuurders die in een groep verbonden zijn, meerdere OR’en hebben ingesteld.