faq

Wat is het verschil tussen kandidaatstelling via de vakbond of via een vrije kandidatenlijst?

Personeelsleden die lid zijn van een vakbond en die het passieve kiesrecht hebben, mogen zich via hun vakbond verkiesbaar stellen voor de OR. Dat betekent dat de vakbond hem of haar voordraagt als kandidaat. De OR kandidaat maakt daarmee duidelijk dat hij georganiseerd is en het belangrijk vindt dat de vakbond, via zijn kandidaatstelling, betrokken is bij de medezeggenschap binnen zijn bedrijf. Als iemand geen lid is van een vakbond of wel lid is, maar zich niet via zijn vakbond kandidaat wil laten stellen, dan kan hij zich via een vrije kandidatenlijst verkiesbaar stellen. De term “vrije” kandidatenlijst is ter onderscheid van de “gebonden” kandidaatstelling via de vakbond.

 

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook www.orvote.nl.