faq

Kunnen OR-leden na hun zittingstermijn opnieuw worden gekozen?

Ja, normaal gesproken kunnen OR-leden worden herkozen. Dit is vastgelegd in artikel 12 WOR. Wel kunt u als ondernemingsraad deze herkiesbaarheid beperken tot bijvoorbeeld twee zittingstermijnen, als u wilt dat de OR regelmatig wordt ververst. Dit doet u door het OR-reglement aan te passen. Deze wijzigingen zullen pas van kracht zijn na de eerstvolgende verkiezingen.

 

OR-reglement

 

Gemakkelijk online uw OR-reglement opstellen en wijzigen? Gebruik dan de gratis tool: www.or-reglement.nl.