faq

Mogen privégegevens zonder de instemming van de OR worden opgeslagen?

Mag zonder de instemming van de OR privégegevens van werknemers worden opgeslagen en gebruikt voor een bestaande consignatiedienst?

 

De werkgever mag op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalde persoonsgegevens van zijn personeel verzamelen en opslaan als hij daarvoor een doel heeft. Dit doel moet welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Als de wet de werkgever geen verplichting oplegt, dan heeft de OR over opslag en gebruik van persoonsgegevens van het personeel het instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 k en l van de WOR). Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) staat meer informatie over de OR en privacy en controle van werknemers.