faq

Moeten de RI&E en het Plan van Aanpak worden aangepast nu de Arbowet verandert?

De RI&E is een inventarisatie voor de in uw organisatie geldende risico’s, die veranderen niet door de wijziging in de Arbowet en hoeft dus niet te worden aangepast. Ook geldt er geen wettelijke verplichting tot het aanpassen van het plan van aanpak door de wetswijziging.

 

Hoeft niet, mag wel

Alhoewel de RI&E en het plan van aanpak niet noodzakelijk hoeven worden aangepast, is de wetswijziging wel een goede aanleiding om deze onder handen te nemen. Vindt u dat het tijd wordt om de RI&E en het plan van aanpak te updaten? Stel dit dan voor aan uw bestuurder middels het initiatiefrecht.