faq

Mag onze eigen ICT-afdeling een systeem ontwikkelen voor de OR-verkiezingen?

Mogen wij voor onze OR-verkiezingen gebruik maken van een digitaal systeem dat onze eigen ICT heeft ontwikkeld?

 

De wijze waarop de OR-verkiezingen plaatsvinden staat niet nader beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Het enige waaraan de verkiezingen in ieder geval moeten voldoen is dat de stemming geheim is en dat er niet gefraudeerd kan worden. Dit betekent dus dat zelfs de ICT-afdeling geen toegang mag hebben tot stemgegevens die te herleiden zijn naar individuele deelnemers.