faq

Moeten wij geraadpleegd worden bij verhuizing van de bedrijfslocatie?

Ja, dit valt onder het adviesrecht. Volgens artikel 25 lid 1f dient het voorgenomen besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent ter advisering te worden voorgelegd aan de OR. Dit geldt ook als slechts een gedeelte van de werkzaamheden naar een andere locatie verhuist.

 

Let op: bij een bedrijfsverhuizing komen vaak ook andere arbeidsomstandigheden en een organisatie-inrichting (veranderende rollen en taken) om de hoek kijken. Het belangrijkste punt op korte termijn is echter vaak de compensatie van extra reistijd en reiskosten als gevolg van de gedwongen verhuizing en een soepele thuiswerk- of desnoods vertrekregeling voor werknemers die echt niet mee kunnen verhuizen.