faq

Onze bestuurder wil geen OR, is dat mogelijk?

Nee, als er meer dan 50 werknemers zijn, moet de bestuurder een OR instellen. Er is één uitzondering. Alleen als de bestuurder ontheffing heeft aangevraagd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en dat ook heeft gekregen. Op basis van artikel 5 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan de SER besluiten om voor een termijn van maximaal vijf jaar de bestuurder ontheffing te verlenen voor het instellen van een OR.

 

Bijzondere omstandigheden

Ontheffing wordt alleen verleend bij bijzondere omstandigheden die een goede toepassing van de WOR in de weg staan. In de praktijk komt dit niet vaak voor. In ieder geval is ‘onvoldoende belangstelling van het personeel’ niet genoeg reden om geen OR in te stellen, aldus de SER. Wat wél een goede reden kan zijn, is dat er al sprake is van een hoge mate van zeggenschap van werknemers, bijvoorbeeld bij een werknemerszelfbestuur. Wel moet de bestuurder met een uitgebreid ontheffingsverzoek komen. Dat verzoek moet minimaal bevatten: een motivering, uitslag van een enquête onder het personeel hierover en statuten van de onderneming waarin deze zeggenschap is vastgelegd.