faq

Heeft de OR adviesrecht als het gaat om het benoemen van een interim-bestuurder?

De OR heeft adviesrecht bij benoeming en (gedwongen) ontslag van een bestuurder. Het gaat om de functie en niet de duur ervan. Dat geldt ook bij een tijdelijke aanstelling van een bestuurder of wanneer de functie van bestuurder tijdelijk wordt ondergebracht bij een andere functionaris binnen de organisatie.