faq

Kan de OR freelancers of uitzendkrachten actief of passief kiesrecht geven?

De OR en bestuurder kunnen gezamenlijk besluiten om het aantal ‘in de onderneming werkzame personen’ uit artikel 1 van de WOR uit te breiden naar andere groepen werknemers. Het gaat dan om bijvoorbeeld freelancers of uitzendkrachten die nog geen 24 maanden in dienst zijn. Als OR en bestuurder besluiten hen als ‘in de onderneming werkzame personen’ te beschouwen, dan verkrijgen zij daarmee alle medezeggenschapsrechten.

Aantal OR-zetels

 

Deze werknemers tellen dan ook mee voor de bepaling van het aantal OR-zetels. OR en bestuurder kunnen geen beperking aanbrengen in de medezeggenschapsrechten. Zij kunnen wel altijd besluiten hen niet langer aan te merken als ‘in de onderneming werkzame personen’.