faq

Heeft de OR instemmingsrecht bij aanpassing van functies en schalen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van wat er precies met de functies en de salarissen gebeurt. In artikel 27 lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR instemmingsrecht heeft bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een belonings- of een functiewaarderingssysteem. De vraag is natuurlijk of er in uw geval ook het belonings- of een functiewaarderingssysteem wijzigt. Voor het veranderen of toevoegen van een aantal functieomschrijvingen is bijvoorbeeld geen instemming van de OR nodig. Het systeem verandert dan niet. Komen er nieuwe functies bij die anders worden gewogen dan verandert het systeem mogelijk wel. Let daarom goed op wat er verandert. Schakel zo nodig een deskundige in die u hierbij kan helpen.