faq

Kan een OR-lid ontslagen worden?

Voor OR-leden geldt een ontslagverbod. Dat betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een OR-lid niet mag opzeggen. Dat is bij wet zo geregeld. In een aantal specifieke situaties geldt het ontslagverbod niet. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer er sprake is van opzegging bij het sluiten van de organisatie of het organisatieonderdeel waar het OR-lid werkzaam is. Bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd is het ontslagverbod niet van toepassing. zo´n contract eindigt immers van rechtswege.