faq

Kan een OR-lid tijdelijk aftreden en daarna weer in de OR terugkomen?

Nee, wanneer een OR-lid (tijdelijk) aftreedt, kan deze persoon niet weer opnieuw plaatsnemen in de OR. Tenzij deze persoon bij nieuwe verkiezingen weer gekozen wordt. Er zijn een aantal bij wet geregelde omstandigheden waarbij het OR-lidmaatschap ophoudt. Dat is bij einde zittingstermijn, bij einde dienstverband en bij vrijwillig vertrek uit de OR. Aftreden wordt opgevat als vrijwillige opzegging van het OR-lidmaatschap, waardoor een vacature in de OR ontstaat.