faq

Is een OR-vergadering openbaar?

De wet schrijft openbaarheid van de OR-vergaderingen niet voor. De OR kan daarom zelf bepalen in hoeverre hij zijn vergaderingen openstelt voor de achterban. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een bepaald onderwerp. OR-leden zullen over het algemeen eerst onderling over zaken willen brainstormen voor een eigen beeldvorming of standpuntbepaling.

 

OR-vergadering

Wilt u een OR-vergadering plannen? Zorg dan dat u goed bent voorbereid en maak alvaste en agenda. Daarvoor kunt u dit model gebruiken.