faq

Heeft de OR zeggenschap over het benoemen van interim bestuurders?

In de WOR in artikel 30 is het bijzondere adviesrecht vastgelegd. Het adviesrecht is altijd van toepassing op interim bestuurders. In de praktijk wordt er vaak op twee momenten advies gegeven. Het eerste moment is wanneer er advies gevraagd wordt over het profiel van de nieuwe bestuurder. Later volgt er vaak een tweede adviesmoment. Dat gebeurt wanneer een kandidaat is geselecteerd. Deze kandidaat wordt voorgesteld aan de OR met een cv en eventueel een gesprek. Er is geen beroep mogelijk tegen het definitieve besluit.