faq

Het aantal medewerkers in onze organisatie is gedaald onder de 50. Krijgen wij nou automatisch een PVT?

Nee, als uw organisatie geen 50 medewerkers meer heeft, gaat uw OR niet automatisch over op een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Uw bestuurder en u kunnen samen ervoor kiezen om vrijwillig de OR in stand te houden. Dan geldt de WOR. Willen de bestuurder en OR liever van de OR af? Dan moet deze worden omgevormd tot PVT.

 

Een organisatie is verplicht een PVT in te stellen als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. Een PVT instellen is niet zonder meer verplicht, maar in dit kader kiest de bestuurder daar zelf voor. Als er geen belangstelling is voor een PVT dan moet de organisatie ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering (PV) houden. De bestuurder moet met de PV communiceren en informatie uitwisselen.

 

Let op: controleer altijd eerst uw cao. Sommige cao’s stellen namelijk een OR ook verplicht bij 10-50 werknemers.