faq

Hoeveel tijd mogen wij aan het OR-werk besteden?

In de WOR staat niet een exact aantal uren dat u per week aan uw OR-werk kunt besteden. Het verschilt per OR hoeveel tijd men nodig heeft voor de werkzaamheden. Wel hebben alle leden van de ondernemingsraad én de leden van de commissies recht om onder werktijd het aantal uren aan OR-werk te besteden dat hier ‘redelijkerwijze’ voor nodig is. Dit dient u samen met uw bestuurder af te spreken, deze afspraken kunt u vastleggen in een ondernemingsovereenkomst of convenant.

 

Minimale tijd voor OR-werkzaamheden

In artikel 18 van de WOR is wel een minimum aantal uren vastgesteld. De minimale tijd waar u wettelijk recht op heeft om aan OR-werkzaamheden te besteden, is niet minder dan 60 uur per jaar.

 

Verder hangt het aantal minimale scholingsdagen ervan af of u OR-lid bent, lid van een commissie of beide:

 

  • Een commissielid heeft recht op minimaal drie dagen per jaar;
  • Een OR-lid dat niet lid is van een commissie heeft recht op vijf dagen per jaar;
  • Een OR-lid dat tevens in een commissie zit heeft recht op acht dagen per jaar.

 

Overigens zijn deze minimale aantallen exclusief vergadertijd. In de praktijk worden er meer uren gerekend voor het dagelijks OR-bestuur of de voorzitter dan voor een gewoon lid.

 

Onredelijke bestuurder?

De bestuurder is ook gehouden de uren dat u bent vrijgesteld van uw gewone werk standaard te laten uitvoeren door iemand anders. Het is niet de bedoeling dat uw OR-werk bovenop het gewone werk komt, incidenten daargelaten. Komt u er met uw bestuurder niet uit? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen.