faq

Hebben uitzendkrachten ook medezeggenschapsrechten?

Uitzendkrachten hebben ook medezeggenschapsrechten, maar die gaan wat later in dan bij reguliere medewerkers. Reguliere medewerkers moeten minimaal 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn om te mogen stemmen en na een jaar kunnen zij zich verkiesbaar stellen. Dat staat vastgelegd in artikel 6 lid 2 en lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Uitzendkrachten worden door de WOR pas na 24 maanden werkzaamheden te hebben verricht in uw organisatie gezien als ‘in de onderneming werkzame personen,’ zo bepaalt artikel 1 lid 3. Daaruit volgt dat uitzendkrachten in uw organisatie na tweeënhalf jaar morgen stemmen en zich na drie jaar verkiesbaar mogen stellen.

 

Uitzendkrachten meer betrekken bij de ondernemingsraad?

Wilt u uitzendkrachten meer en/ of eerder bij de ondernemingsraad betrekken? De WOR geeft u hier voldoende mogelijkheden toe. Artikel 6 lid 4 WOR bepaalt dat u groepen personen kunt aanmerken als in de onderneming werkzame personen, ook al zijn ze technisch gezien geen medewerker. Ook kunt u uw reglement aanpassen en de termijnen van (passief) kiesrecht verkorten, waardoor medewerkers zich sneller verkiesbaar kunnen stellen.

 

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl.

 

Meer lezen over hoe u alle medewerkers in uw organisatie bij de ondernemingsraad kunt betrekken? Bekijk dan deze vijf tips voor een diverse OR.