faq

Verdwijnt onze OR bij een overname of fusie?

Uw OR verdwijnt niet altijd. Het hangt er vanaf wat voor soort fusie het betreft. Vaak is er sprake van eenjuridische fusie. Dan worden twee organisaties samengevoegd tot één nieuwe rechtspersoon. De OR’en  van de fuserende organisaties blijven volledig bevoegd totdat de organisaties juridisch opgaan in één nieuwe organisatie. Dan verdwijnt de OR. Er moet immers een nieuwe OR geïnstalleerd worden. Het kan ook zijn dat een organisatie na overname door een concern blijft voortbestaan als onderdeel van dat concern. Dan blijft ook de OR gewoon bestaan. Als het concern een centrale OR heeft, moet de ‘overgenomen or’ daar wel in vertegenwoordigd worden. Dat vergt een aanpassing van het COR-reglement.

 

OR-reglement maken of aanpassen conform de SER-richtlijnen? Bekijk www.or-reglement.nl.