faq

Het personeelsbestand in onze organisatie wordt steeds kleiner, inmiddels hebben we minder dan 50 werknemers. Wanneer houdt onze OR op te bestaan?

Als na het instellen van de ondernemingsraad het personeelsbestand daalt tot onder de vijftig medewerkers, dan houdt de ondernemingsraad van rechtswege pas op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode. Dit is vastgelegd in Hoofdstuk 2, artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Vrijwillig OR aanhouden

Een tweede mogelijkheid is dat uw bestuurder (bijvoorbeeld op uw aanraden) besluit vrijwillig de OR in stand te houden. Dan moet de bestuurder dat besluit wel even schriftelijk aan de bedrijfscommissie meedelen.