faq

Wanneer is een besluit binnen de OR geldig? Is een meerderheid van stemmen voldoende?

Uw OR neemt regelmatig besluiten. Kijk in het OR-reglement wat u daarover heeft vastgelegd. In het OR-reglement staat verder de wijze waarop binnen de OR een geldig besluit tot stand komt. Daarin staat wanneer u een rechtsgeldige vergadering heeft. Meestal zal dat het geval zijn als er meer dan de helft van de OR-leden aanwezig zijn op de OR vergadering.