faq

Wat is een GOR?

Een GOR is een groepsondernemingsraad. Deze kan worden ingesteld voor een aantal door de bestuurder in stand gehouden organisaties met een OR. In de praktijk komt een GOR meestal voor als binnen een concern de activiteiten in verschillende divisies zijn ondergebracht. De organisaties binnen één divisie hebben dan een grote samenhang in activiteiten, structuur en management en het divisiebestuur heeft een grote mate van autonomie om zelf beleid te voeren en besluiten te nemen. Het is dan wenselijk om op divisieniveau een vorm van medezeggenschap te creëren. De GOR bestaat uit een afvaardiging van OR-leden uit de onderliggende OR’en. De GOR heeft dezelfde wettelijke rechten en bevoegdheden als een OR als het gaat om zaken op divisieniveau. Zaken op organisatieniveau worden hoe dan ook afgehandeld door de desbetreffende OR. Boven een GOR kan de bestuurder nog een COR (Centrale ondernemingsraad) instellen.