faq

Wie worden er bedoeld met het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’?

Dat is iedereen die een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling heeft met de werkgever en in de onderneming van de werkgever werkt, of door de werkgever tijdelijk is gedetacheerd. Verder zijn dat ook uitzendkrachten of ingeleende werknemers van detacheerbedrijven die langer dan 24 maanden in de onderneming van de werkgever werken.