faq

Zittingstermijn: kunnen we die als zittende OR verlengen?

De zittende OR kan zijn wettelijke zittingstermijn niet verlengen. Artikel 12 van de WOR geeft de keuze uit verschillende zittingstermijnen. Voorafgaand aan de algemene OR-verkiezingen moet de keuze van twee, drie of vier jaar in het OR-reglement opgenomen staan. Dat betekent dat een zittende OR alleen voor een volgende OR de zittingstermijn kan wijzigen.

 

Fusie & reorganisatie

In uitzonderlijke situaties zoals een fusie of ingrijpende reorganisatie is het te rechtvaardigen dat de ondernemingsraad langer aanblijft. Dit moet dan wel schriftelijk geregeld worden. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de verlenging voor beperkte duur is (ten hoogste zes maanden) en alle belanghebbenden bij de OR-verkiezingen hiertegen geen bezwaar hebben.