nieuws

Vraag naar uitzendkrachten blijft groeien

23 augustus 2016

Uit cijfers van uitzendbrancheorganisatie ABU blijkt dat de vraag naar uitzendwerk is opnieuw gegroeid. Van half juni tot half juli is het aantal uitzenduren gestegen met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook is de omzet met 8% gegroeid. Als u merkt dat er veel uitzendkrachten worden aangenomen dan is het goed om nog een te kijken naar het aannamebeleid. Is het veranderd? De OR heeft in dat geval adviesrecht.