nieuws

Wet Pensioencommunicatie gaat in per 1 juli!

22 juni 2015

De Wet pensioencommunicatie treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze wet dwingt pensioenuitvoerders om hun deelnemers beter voor te lichten over hun pensioen. Werknemers weten hierdoor beter hoeveel pensioen ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden ze hebben bij het opbouwen van hun pensioen. Vanaf september 2015 komen er checklists beschikbaar die de werkgever kan gebruiken als hij informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt. Als OR kunt u hem hierop wijzen. Ook als de informatie niet duidelijk is kunt u dit aan de bestuurder en het pensioenfonds doorgeven, zodat de informatie verbetert.