nieuws

Wijzigingen Arbowet pas in 2017

5 januari 2016

De wijzigingen van de Arbowet worden door het Kabinet uitgesteld. Deze wet zal niet op 1 juli 2016, maar pas per 1 januari 2017 ingaan. In de vernieuwde Arbowet worden de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker versterkt.

 

Instemmingsrecht keuze preventiemedewerker

De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie. U hoeft niet te wachten op nieuwe wetgeving. U kunt ook nu al hierover afspraken maken met uw bestuurder.